Scrum Master Werkplekmigratie

Functie : Scrum Master Werkplekmigratie
Locatie: Groningen
Startdatum: z.s.m.
Aantal uren per week 36 uur per week
 
 
Opdrachtomschrijving
DUO bereid zich voor om de ICT werkplek te gaan leveren voor OCW en in deze voorbereiding wordt eerst beperkt een team gevormd. Dit team zal op basis van de bestaande plannen in overleg collega’s van OCW een volgende detaillering gaan aanbrengen. De tracks zijn Service setup, Techniek, Packaging en Werkplek uitrol. Voor al deze tracks moeten detailplannen verder worden afgemaakt en passend gemaakt op de DUO ICT techniek en organisatie. 
Je draagt zorg dat je samen met het team binnen afgesproken kaders je meegegeven doelstellingen realiseert. Instructie/voorkeur bedraagt dat je dit op een Agile wijze doet binnen een Prince2 gedreven project.
 
Achtergrond opdracht
Binnen het ministerie wordt gebruik gemaakt van de OCW werkplek, naast de VDI werkplek die DUO gebruikt en zelf ter beschikking stelt. Aan DUO is gevraagd om te onderzoeken of de DUO VDI werkplek binnen geheel OCW uitgerold kan worden. Voor deze opdracht en de eventuele vervolgopdracht om alle OCW werkplekken te migreren naar de DUO VDI werkplek wordt een projectleider/scrummaster met kennis van service management gezocht.
De werkzaamheden vinden grotendeels in Groningen plaats, maar regelmatig is afstemming ter plaatse nodig met de betrokken organisatieonderdelen van OCW waardoor reizen noodzakelijk is.
 

Scrum Master Werkplekmigratie

Website by WOW media